SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ CARITAS 2012

2013-03-06 16:38

Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas Diecezji Radomskiej

Sprawozdanie za  rok 2012

1) W placówce podejmowano następujące zadania

1. Rozwój intelektualny wychowanków – codziennie wychowankowie mieli możliwość skorzystania z pomocy wychowawców i wolontariuszy w zakresie odrabiania zadań szkolnych. Pomoc w nauce stanowi największą część dziennego czasu. Dzieci mają duże trudności w nauce.

2. Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej. Zajęcia odbywały 1 raz w tygodniu z przerwą na  miesiące wakacyjne. Wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach posiadają zalecenia z Poradni Psych.-Ped. dotyczące prowadzenia dodatkowych działań związanych z zaburzeniami w zakresie czytania i pisania. Zajęcia dotyczyły usprawniania funkcji manualnych, wzrokowych, słuchowych; usprawniania techniki czytania i pisania; obejmowały ćwiczenia utrwalające pisownię; ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej; obfitowały w zabawy edukacyjne, gry planszowe i komputerowe. Ponadto pedagog udzielał rodzicom wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem oraz pomagał w uświadomieniu i kształtowaniu właściwych postaw wychowawczych.

3.Zajęcia socjoterapeutyczne- Celem zajęć było uruchomienie procesów psychokorekcyjnych  ukierunkowanych na eliminowanie lub na zmniejszanie zaburzeń  zachowania u dzieci i młodzieży. Zajęcia zorganizowane były dla dzieci i młodzieży w okresie dorastania, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi.

4. Stymulowanie twórczej aktywności wychowanków:

Zajęcia plastyczne. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 1,5 godz.  Zajęcia dotyczyły malowania na szkle użytkowym, malowania farbami akrylowymi na desce /wykonywanie projektów, rysowanie konturów, wypełnianie konturów/, wytwarzania wyrobów z masy solnej i zdobienie ich; wykonywania dekoracji techniką decoupage; wykonywania dekoracji metodą origami; malowania na bombkach; wykonywania scenografii do przedstawień; wprowadzenia techniki malowania farbami olejnymi. Prace podopiecznych były prezentowane na kiermaszach w czerwcu  i grudniu.

Kraina Wyobraźni –cykl zajęć plastycznych

-Miasto Wyobraźni, Piękne miasta w Polsce,Europie, na świecie; Zwierzęta; Moje ulubione rośliny; Carrefour; Podwodny świat; Czarodziejska Ksiązka; sport; Jajo wielkanocne; 0wady; Kucharz; Fantastyczne podróże; zawody; Dom moich marzeń; Fantastyczne ubiory; Moja Rodzina; Zabawa na basenie

Zajęcia sportowe– były prowadzone  na boisku przy świetlicy, oddzielne dla dwóch grup wiekowych. Zajęcia obejmowały gry zespołowe: piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, a także gry i zabawy rekreacyjne i ćwiczenia ogólnorozwojowe, tenis stołowy, piłkarzyki, bilard

Zajęcia komputerowe – doskonalenie umiejętności informatycznych. Prowadzone raz w tygodniu. Zagadnienia programowe dotyczyły konfiguracji programu Internet Explorer, wyszukiwania informacji, sposobów komunikacji, pracy w programie Front Page, posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym, tworzenia tabel, wykonywania prezentacji, pracy w Power Point, posługiwania się pocztą elektroniczną, itp. Umiejętność posługiwania się zasobami informatycznymi pozwoliła dzieciom nabrać pewności siebie oraz zwiększyła ich poczucie własnej wartości i umiejętności.

Zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich dzieci w trzech grupach wiekowych przez cały rok  dwa razy w tygodniu

Zajęcia kulinarne „Mały Kucharz” –ptysie, ciasteczka owsiane, pizza, zapiekanki, hot-dog, hamburgery, Ciasto czekoladowe, deser z herbatników, snikers, andruty,

5.  zajęcia rekreacyjne kształtujące intelektualnie, kulturowo czy rozwojowo

 • Głośne czytanie książek
 • Wyjścia do kina-„prawdziwa historia Kota w Butach”, „Alvin i wiewiórki”, „Epoka Lodowcowa 4”, „Madagaskar 3”, ParaNorman” „Hobbit”
 • Wyjście do „Centrum Wspinaczkowego Grota” na ściankę
 • Wyjście na kręgle
 • Wizyta w Cyrku
 • Dyskoteki
 • Efektowna chemia, niezwykła fizyka-doświadczenia
 • Wyjście na Piknik Naukowy w Radomiu
 • Wizyta w Wytwórni Bombek
 • Olimpiada Angielskiego
 • Olimpiada Sportowa
 • Turniej Sportowy świetlic Radomskich
 • Konkurs plastyczny Prawa dziecka oczami Janusz Korczaka
 • Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
 • Wycieczka do Powsina na Rodzinny Ekologiczny Dzień Otwarty z Avivą „Narodzie Pomóż Przyrodzie”
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Z kart historii- święto Konstytucji 3 maja
 • Z okazji 11 listopada przygotowaliśmy spotkanie patriotyczne dla dzieci i rodziców
 • Zabawy sportowe: tenis stołowy, bilard, kule-bule, siatka,
 • Gry stolikowe

6. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych.  Zagadnienia dotyczące kształtowania sfery emocjonalnej i wolicjonalnej, relacji, komunikacji między ludzkiej były podejmowane na co dzień, jak również na zebraniach wychowawczych w grupach i podczas zajęć socjoterapeutycznych.

7. Usamodzielnianie. Wychowankowie podejmowali prace porządkowe na terenie świetlicy, przygotowywali posiłki, pomagali w pracy z młodszymi dziećmi.

8. Uwrażliwianie na religijne, duchowe i moralne aspekty życia człowieka. Wychowawcy prowadzili cotygodniowe spotkania wychowawcze w grupach podejmujące bieżące zagadnienia. Zorganizowaliśmy wspólne z rodzicami Spotkania Świąteczne wraz z Mszą Św. z okazji Świąt Wielkiej Nocy oraz Bożego Narodzenia. Raz w miesiącu w pierwszy czwartek miesiąca dzieci miały możliwość skorzystania z sakramenty pokuty i pojednania oraz sprawowana była Msza Św., uczestniczenie w nabożeństwach Drogi Krzyżowej

9. Dożywianie dzieci – każdego dnia przygotowywane były posiłki dla dzieci najmłodszych przed południem jak i dla  grup starszych po południu. Posiłki refundowane były częściowo przez GMR-ARKA oraz Caritas Polska -Dożywianie z Carrefour.

10. Organizacja ferii zimowych, kolonii

Ferie zimowe– zorganizowany został wypoczynek w mieście.

-Dyskoteka karnawałowa

-Wyjście do kina” Kot w butach”, „Alwin i wiewiórki”

-Bitwa śnieżna

-Basen

-Lodowisko

-Narty w Tumlinie

-oraz gry, zabawy i konkursy na świetlicy

Wakacje - Zorganizowany został wypoczynek letni w formie kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Szczęśliwe dni” w terminie od 16-27.07.2011  W wypoczynku wzięło udział 44 dzieci. Kolonia miała miejsce w Krościenku nad Dunajcem

 Program kolonii przebiegał pod hasłem „Szczęśliwe dni”  i obejmował:

-Realizację programu socjoterapeutycznego o tematyce

 • Jakim jestem człowiekiem?
 • Ja i moja Rodzina
 • Mój przyjaciel
 • Znaczenie przyjaźni w życiu człowieka
 • Dobro czy zło-co zwycięża?
 • Moje prawa
 • Moje marzenia
 • Moja wiara
 • Dawać czy brać
 • Świat wokół nas

-organizację zajęć rekreacyjnych, integracyjnych i opiekuńczo –rozwojowych:

 • Igrzyska Sportowe
 • Olimpiada kolonijna
 • Ogniska nad Dunajcem
 • Dyskoteka
 • Chrzest Kolonijny
 • Seans Pidżamowy
 • Basen
 • Pogodne wieczory
 • Koncert Jarmarczny
 • Park Linowy i tyrolka
 • Raffting czyli spływ Dunajcem na pontonach

-organizacja wycieczek przyrodniczo-krajoznawczych

 • Do Źródełek wód mineralnych Stefana i Michaliny oraz Marii
 • Wyprawy górskie na Sokolicę, Palenicę i Szafranówkę, Szlakiem Papieskim na Marszałka, szczytami Pienin Właściwych na Trzy Korony oraz w Wąwóz Homole
 • Zwiedzanie Krościenka i Szczawnicy
 • Wyprawa na zamki w Czorsztynie i Niedzicy, rejs Statkiem oraz na wyprawa na Słowację do Czerwonego Klasztoru
 • Wycieczkę do Zakopanego: Ząb-Gubałówka, Krzeptówki i Krupówki, Park Wodny
 • Wycieczkę do Kopalni Soli Wieliczka

-potkania prozdrowotne:

 • Omawianie zasad bezpiecznego wypoczynku na koloniach, zachowania podczas wycieczek górskich, zabaw na terenie ośrodka, itp.
 • Wszyscy podopieczni uczestniczyli w konkursie czystości pokoi. Codzienna kontrola motywowała uczestników do dbałości o czystość i higienę osobistą oraz czystość zamieszkiwanych pomieszczeń. Przy tej okazji mieliśmy możliwość rozeznania, które dzieci mają wpojone podstawowe zachowania higieny, a które nie są wdrożone do tych zachowań.

11. Podejmowanie pracy z rodzicami W celu umożliwienia dzieciom przebywania w uporządkowanym środowisku rodzinnym organizowane były spotkania organizacyjne na terenie świetlicy oraz z okazji świąt. Rodzice aktywnie włączali się w życie świetlicy poprzez pomoce porządkowe a także wypieki na spotkania. Chętnie podziwiali prace wykonane przez wychowanków.

12. Współpraca z pedagogami szkolnymi, z CAL-em, MOPSem przez cały rok utrzymujemy kontakt z pedagogami szkolnymi, omawiana jest sytuacja szkolna i rodzinna dzieci.

13 .W ramach projektu Olimpiady Avivy

 • sfinansowanie wyjazdu zimowego na narty oraz atrakcji zimowych podczas ferii 2012 przez prezesa Firmy Aviva
 • zorganizowanie zbiórki na profesjonalny aparat fotograficzny dla wychowanki Świetlicy przez pracowników Avivy
 • sfinansowanie rocznego kursu języka angielskiego dla wszystkich dzieci w świetlicy
 • W kwietniu prezentacja prac wielkanocnych w Avivie
 • W czerwcu Olimpiada Sportowa w świetlicy
 • W lipcu zaproszenie 6 dzieci i opiekuna na finał Euro 2012 w Kijowie oraz pokrycie wszelkich kosztów związanych z wyjazdem (wyjazd z prezesami Firmy Aviva)
 • We wrześniu zaproszenie na kolejny piknik Avivy w Parku Kultury w Powsinie.
 • W październiku Olimpiada j. angielskiego w świetlicy
 • W grudnia zaproszenie dzieci z ich wyrobami artystycznymi na kiermasze organizowane w siedzibie głównej Avivy w Warszawie
 • W grudniu wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
 • Listy do Świętego Mikołaja

obdarowywanie dzieci grami logicznymi i rozwojowymi, książkami młodzieżowymi i lekturami, grami historycznymi i innymi pomocami szkolno-edukacyjnymi, sprzętem sportowym, programami edukacyjnymi na komputery i akcesoriami komputerowymi.

14. W ramach współpracy z Fundacją Przyjaciółka

Zaproszenie dzieci z ich wyrobami artystycznymi na kiermasze organizowane w siedzibie głównej Fundacji Przyjaciółka i Edipresse Polska

W roku 2012 z pomocy w świetlicy skorzystało 89 dzieci

4-5 latki           -23 dzieci

6-10lat             -22 dzieci

11-13lat           -32 dzieci

14-18lat           -12 dzieci

Świetlica realizowała zadania wspierane przez :

Prezydenta Miasta Radomia (GMR)

Zarząd Województwa Mazowieckiego ( MCPS)

Wojewodę Mazowieckiego (MUW)

Caritas Polska

Firma Aviva i Fundacja Przyjaciólka