SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ CARITAS 2015

2016-02-24 16:51

Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas Diecezji Radomskiej 2015

 

Świetlica otoczyła swoją opieką przede wszystkim dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i uzależnieniem, z rodzin wielodzietnych, dotkniętych biedą, bezrobociem, alkoholizmem jak również problemem przemocy.

Wśród oferowanej pomocy znalazły się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,  pomoc edukacyjna i kompensacyjna, zajęcia specjalistyczne,  wspieranie oddziaływań wychowawczych rodziców,  codzienne dożywianie dzieci oraz  pomoc materialna dzieciom i ich rodzinom.

Zajęcia w świetlicy odbywały się we wszystkie dni robocze w godzinach od 13.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku. W wakacje i ferie świetlica czynna była dla wszystkich dzieci w godz. od 10.00 do 15.00.

 Z zajęć świetlicowych mogły korzystać dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia. Dzieci były przyjmowane do Świetlicy na prośbę rodziców, na prośbę pracowników MOPS lub na prośbę pedagogów szkolnych. Objęte były opieką wykwalifikowanej kadry i wolontariuszy

 

W placówce podejmowano następujące zadania:

1. Rozwój intelektualny wychowanków

2. Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej.

3. Zajęcia socjoterapeutyczne

4. Stymulowanie twórczej aktywności wychowanków poprzez: 

 • Zajęcia plastyczne.
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia komputerowe
 • Zajęcia kulinarne

5. Zajęcia rekreacyjne kształtujące intelektualnie, kulturowo czy rozwojowo 

6. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych. 

7. Usamodzielnianie.

8. Uwrażliwianie na religijne, duchowe i moralne aspekty życia człowieka.

9. Dożywianie dzieci

10. Organizacja ferii zimowych i wypoczynku letniego

11. Podejmowanie pracy z rodzicami

12. Współpraca z pedagogami szkolnymi, z CAL-em i MOPSem

 

Ważne wydarzenia świetlicy 2015r.:

 1. Wycieczka do Warszawy-wystawa klocków lego na Stadionie Narodowym oraz Centrum Nauki Kopernik
 2. Wyjazdy na narty do Niestachowa ze środków pozyskanych podczas kiermaszach
 3. Wycieczka na Zamek Królewski w Warszawie i do ZOO
 4. Wycieczka do Kazimierza Dolnego Nałęczowa i Sandomierza (projekt Chcę…Mogę…Potrafię…)
 5. Kolonie  w Jastrzębiej Górze nad morzem-Zwiedzanie:Malbork, Władysławowo, Trójmiasto Westerplatte, Sarbsk-See Park, Hel, Puck,Toruń
 6. Kiermasze w Fundacji Przyjaciółka i Edipresse, dla Nauczycieli i Wychowawców w Radomiu, w GMR, podczas festynów i przy parafii NSJ
 7. Zbiórka ofiar na świetlicę w Praktikerze
 8. Udział w akcji Tornister Pełen Uśmiechu- zbiórka artykułów szkolnych w sklepach
 9. Wyjścia do kina: Hobbit 3, W głowie się nie mieści, Kevin i szczur, Ant-Mann, Mały Książe,

 

2) Informacja dotycząca placówki w 2015r:

 

Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas Diecezji Radomskiej

Radom ul Kościelna 14b

Tel 48/365 10 87

Tel 605 555 527

swietlica.radom@gmail.com   

mbinkowska@caritas.pl

 

W roku 2015 z pomocy w świetlicy skorzystało 79 dzieci

(43 dziewczynek i 36 chłopców)

 6-10 lat          -25 dzieci

11-13 lat         -33dzieci

14-18 lat         -21 dzieci

W świetlicy w roku 2015 pracowało:

3 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

8 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie

13 praktykantów

8 wolontariuszy

 

3). Świetlica w roku 2015 realizowała zadanie zlecone przez:

 1. Prezydenta Miasta Radomia (GMR) w kwocie 25 000 zł  na realizację zadania: Przeciwdziałanie  uzależnieniom i patologiom społecznym priorytet współpracy - Gminny  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r. pod nazwą Prowadzenie świetlicy dla dzieci –socjoterapeutycznej Akademia Młodych.

Kwotę w wysokości 25 000 zł wydatkowano w całości i rozliczono zgodnie z umową   Nr ZS-II.526.8.2015.MP

4)  Świetlica w roku 2015  realizowała zadania wspierane przez :

 1. Wojewoda Mazowiecki reprezentowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w kwocie 13 475 zł na realizację zadania -Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2015 r.: wypoczynek wyjazdowy „Wakacyjna Przygoda”

Kwotę 13 475 zł wydatkowano w całości i rozliczono zgodnie z umową Nr 12/DRA/2015 z dnia 10.07.2015Prezydenta Miasta Radomia (GMR) w kwocie 20 000zł na realizację zadania –Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami pn. „Wakacyjna Przygoda”

Kwotę 20 000zł  zł wydatkowano w całości i rozliczono zgodnie z umową Nr ZS-II.526.49.2015.MP  z dnia 23.06.2015

 1. Zarząd Województwa Mazowieckiego (ZWM_MCPS) w kwocie 39 904zł na realizację zadania: Wspieranie i realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji 2015 pn. Wyprawa po Uśmiech

Kwotę w wysokości 39 904zł wydatkowano w całości i rozliczono zgodnie z umową Nr 5/55/15 z dnia 07.05.2015

 1. Zarząd Województwa Mazowieckiego (ZWM-MCPS) w kwocie 35 000zł na realizację zadania „Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym” pn. Mogę… Chcę… Potrafię…”

Kwotę w wysokości 35 000 zł wydatkowano w całości i rozliczono zgodnie z umową Nr 83/143/15 z dnia 09.06.2015

 1. Wojewoda Mazowiecki w kwocie 15 000zł na realizację zadania: organizacja zajęć dla dzieci i poradnictwo dla rodzin wymagających wsparcia Akademia Młodych

Kwotę w wysokości 15 000 zł wydatkowano w całości i rozliczono zgodnie z umową WPS-VI.946.2.121.2015 z dnia 03.07.2015

 1. W okresie sprawozdawczym w Caritas Diecezji Radomskiej były przeprowadzone następujące kontrole w Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas:

ODBYŁY SIĘ KONTROLE DOTYCZĄCE NOWEGO BUDYNKU PRZY UL Kościelnej 3 w Radomiu

 1. Państwowa Straż Pożarna -odbiór budynku –opinia pozytywna z dnia 11.12.2015
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - opinia sanitarna pomieszczeń  pozytywna z dnia 28.12.2015
 1. kontrola przewodów kominowych –pozytywna –z dnia 31.07.2015