SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ CARITAS 2016

2017-02-24 16:51

Świetlica Akademia Młodych Caritas Diecezji Radomskiej  2016

Świetlica otoczyła swoją opieką przede wszystkim dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i uzależnieniem, z rodzin wielodzietnych, dotkniętych biedą, bezrobociem, alkoholizmem jak również problemem przemocy i bezdomności.

Wśród oferowanej pomocy znalazły się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,  pomoc edukacyjna i kompensacyjna, zajęcia specjalistyczne,  wspieranie oddziaływań wychowawczych rodziców,  codzienne dożywianie dzieci oraz  pomoc materialna dzieciom i ich rodzinom.

Zajęcia w świetlicy odbywały się we wszystkie dni robocze w godzinach od 13.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku. W ferie świetlica czynna była dla wszystkich dzieci w godz. od 10.00 do 15.00.

 Z zajęć świetlicowych mogły korzystać dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia. Dzieci były przyjmowane do Świetlicy na prośbę rodziców, na prośbę pracowników MOPS lub na prośbę pedagogów szkolnych. Objęte były opieką wykwalifikowanej kadry i wolontariuszy

 

W placówce podejmowano następujące zadania:

1. Rozwój intelektualny wychowanków

2. Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej.

3. Zajęcia socjoterapeutyczne

4. Stymulowanie twórczej aktywności wychowanków poprzez: 

 • Zajęcia plastyczne.
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia komputerowe
 • Zajęcia kulinarne

5. Zajęcia rekreacyjne kształtujące intelektualnie, kulturowo czy rozwojowo 

6. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych. 

7. Usamodzielnianie.

8. Uwrażliwianie na religijne, duchowe i moralne aspekty życia człowieka.

9. Dożywianie dzieci

10. Organizacja ferii zimowych i wypoczynku letniego

11. Podejmowanie pracy z rodzicami

12. Współpraca z pedagogami szkolnymi, z CAL-em i MOPSem

 

Ważne wydarzenia świetlicy 2016r.:

 1. Wyjazdy na narty do Niestachowa ze środków pozyskanych podczas kiermaszy
 2. Wyjścia do kina: „Miś w Nowym Jorku”, „Gdzie jest Dori”, „BFG czyli bardzo fajny gigant”, „Epoka lodowcowa –mocne uderzenie”, „Jak zostać królem”,
 3. Wyjścia na kręgielnie, na łyżwy, basen
 4. Kiermasze w dla Nauczycieli i Wychowawców w Radomiu oraz w GMR
 5. Spotkanie wielkanocne dla rodziców i dzieci
 6. Jubileusz w Świetlicy u Sióstr Michalitek
 7. Poświęcenie Krzyża Św. i odpust św.Urszuli
 8. Dzień Dziecka
 9. Kolonie w Przesiece ( śnieżka, Przełęcz Karkonoska, Termy Cieplickie, Park Miniatur Kowary, Kopalnia Uranu Kowary, Karpacz, Szklarska Poręba, Skalne miasto w Adrspach, Zamki Książ, Chojnik i Bolkowice, Wrocław-ZOO Afrykarium i Panorama Racławicka
 10. Wycieczka do Krakowa i Ojcowa
 11. Zbiórka artykułów szkolnych-Tornister Pełen Uśmiechu
 12. Wizyta Świętego Mikołaja
 13. Spotkanie Bożonarodzeniowe i Msza św. dl dzieci i ich Rodziców
 14. Zabawy i dyskoteki okolicznościowe na Walentynki, ostatki, Andrzejki czy Sylwester

 

W roku 2016

Z pomocy w świetlicy skorzystało 60 dzieci

(38 dziewczynek i 22 chłopców)

 6-10 lat          -17 dzieci

11-13 lat         -28 dzieci

14-18 lat         -15 dzieci

 

W świetlicy pracowało:

3 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

7 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie

16 praktykantów

11 wolontariuszy

 

Świetlica w roku 2016  realizowała zadania wspierane przez :

1. Projekt pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia" w 2016r-Akademia Młodych
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 65 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-III.8124.4.1.2016 z dnia 11.02.2016
Termin realizacji: 01.02.2016-31.12.2016

2. Projekt pn. Prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych -„Zawsze może być lepiej”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 13 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-II.526.20.2016.MP
Termin realizacji: 01.02.2016-31.12.2016

3. Projekt pn. Organizacja zajęć dla dzieci i dla rodzin wymagających wsparcia „Pomocna Dłoń"
Dofinansowanie: Wojewoda Mazowiecki
Kwota dotacji: 13 000,00 zł
Nr umowy: WPS.VI.946.1.75.2016
Termin realizacji: 01.07.2016-31.12.2016

 4. Projekt pn. Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym „Nasza przyszłość jest w naszych rękach"
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 30 146,00 zł
Nr umowy: 95/160/2016
Termin realizacji: 01.07.2016-31.10.2016

 5. Projekt pn. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2016r. wypoczynek wyjazdowy „Uśmiechnięte wakacje"
Dofinansowanie: Mazowiecki Kurator Oświaty
Kwota dotacji: 12 250, 00 zł
Termin realizacji: 25.06.2016-31.08.2016

 6. Projekt pn. Wspieranie i realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech"
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 50 000, 00 zł
Nr umowy: 94/159/2016 z dnia 06.07.2016
Termin realizacji: 1.06.2016-31.08.2016

 7. Projekt pn. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 21 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-II.526.47.2016.IK z dnia 01.06.2016
Termin realizacji: 1.06.2016-31.08.2016

 Co w sumie daje: 204 396 zł środków projektowych

KONTROLE:

W okresie sprawozdawczym w Caritas Diecezji Radomskiej były przeprowadzone następujące kontrole w Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas:

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - ocena stanu sanitarnego pomieszczeń  placówki pracy pozaszkolnej -pozytywna z dnia 21.11.2016
 1. kontrola Gminy Miasta Radomia –ocena funkcjonowania placówki wsparcia dzinnego- pozytywna z dnia 22.11.2016