SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ CARITAS 2017

2018-02-24 16:51

Świetlica Akademia Młodych Caritas Diecezji Radomskiej  2017

 

Świetlica otoczyła swoją opieką przede wszystkim dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i uzależnieniem, z rodzin wielodzietnych, dotkniętych biedą, bezrobociem, alkoholizmem jak również problemem przemocy i bezdomności.

Wśród oferowanej pomocy znalazły się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,  pomoc edukacyjna i kompensacyjna, zajęcia specjalistyczne,  wspieranie oddziaływań wychowawczych rodziców,  codzienne dożywianie dzieci oraz  pomoc materialna dzieciom i ich rodzinom.

Zajęcia w świetlicy odbywały się we wszystkie dni robocze w godzinach od 13.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku. W ferie świetlica czynna była dla wszystkich dzieci w godz. od 10.00 do 15.00.

 Z zajęć świetlicowych mogły korzystać dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia. Dzieci były przyjmowane do Świetlicy na prośbę rodziców, na prośbę pracowników MOPS lub na prośbę pedagogów szkolnych. Objęte były opieką wykwalifikowanej kadry i wolontariuszy

 

W placówce podejmowano następujące zadania:

1. Rozwój intelektualny wychowanków

2. Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej.

3. Zajęcia socjoterapeutyczne

4. Stymulowanie twórczej aktywności wychowanków poprzez: 

 • Zajęcia plastyczne.
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia komputerowe
 • Zajęcia kulinarne

5. Zajęcia rekreacyjne kształtujące intelektualnie, kulturowo czy rozwojowo 

6. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych. 

7. Usamodzielnianie.

8. Uwrażliwianie na religijne, duchowe i moralne aspekty życia człowieka.

9. Dożywianie dzieci

10. Organizacja ferii zimowych i wypoczynku letniego

11. Podejmowanie pracy z rodzicami

12. Współpraca z pedagogami szkolnymi, z CAL-em i MOPSem

 

Ważne wydarzenia świetlicy 2017r.:

 1. Wyjazdy na narty do Niestachowa ze środków pozyskanych podczas kiermaszy
 2. Wyjścia do kina: „Balerina”, „Dru, Gru i Minionki”, „Mała Wielka Stopa”, „Valeriana -Miasto Tysiąca Planet”,  
 3. Wyjścia na kręgielnie, na łyżwy, basen, do Sky Jamp Parku.
 4. Kiermasze w dla Nauczycieli i Wychowawców w Radomiu oraz w GMR
 5. Spotkanie wielkanocne dla rodziców i dzieci.
 6. Dzień Dziecka
 7. Kolonie w Sztutowie (Zamek w Nidzicy, Szymbark, Stegna, Trójmiasto, Krynica Morska, Jantar, Malbork).
 8. Wycieczka do Zamościa, Lublina i na Roztocze
 9. Wizyta Świętego Mikołaja
 10. Spotkanie Bożonarodzeniowe i Msza św. dla dzieci i ich Rodziców
 11. Zabawy i dyskoteki okolicznościowe na Walentynki, ostatki, Andrzejki czy Sylwester

 

W roku 2017  z pomocy w świetlicy skorzystało 55 dzieci

(34 dziewczynki i 21 chłopców)

 6-10 lat          -19 dzieci

11-13 lat         -20 dzieci

14-18 lat         -16 dzieci

 

W świetlicy pracowało:

3 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

7 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie

9 praktykantów

4 wolontariuszy

 

Świetlica w roku 2017  realizowała zadania wspierane przez :

1. Projekt pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia" w 2017r-Akademia Młodych
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 65 000, 00 zł
Nr umowy: ZS.III.8124.5.2.2017 z dnia 10.02.2017
Termin realizacji: 15.02.2017-31.12.2017

2. Projekt pn. Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym „Nasza przyszłość jest w naszych rękach"
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 50 000,00 zł
Nr umowy: 81/156/17
Termin realizacji: 01.07.2017-31.10.2017

3. Projekt pn. Wspieranie i realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech"
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 54 950,00 zł
Nr umowy: 53/127/17 z dnia 14.07.2017
Termin realizacji: 15.06.2017-31.08.2017

4. Projekt pn. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 22 000,00 zł
Nr umowy: ZS-II.8141.3.19.2017.IK z dnia 22.06.2017
Termin realizacji: 24.06.2017-31.08.2017

 

Co w sumie daje: 191 950 zł środków projektowych

 

KONTROLE:

W okresie sprawozdawczym w Świetlicy Akademia Młodych Caritas Diecezji Radomskiej były przeprowadzone następujące kontrole:

 1. kontrola Gminy Miasta Radomia –ocena funkcjonowania placówki wsparcia dziennego- pozytywna z dnia 03.10.2017
 2. kontrole obiektu:
 • okresowy przegląd budynku
 • przegląd przewodów kominowych
 • przegląd wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
 • przegląd szczelności gazowej
 • przegląd instalacji elektrycznej
 • przegląd sygnalizacji sygnałowej SSP
 • przegląd pieca gazowego i działania CO
 • konserwacja gaśnic
 • konserwacja zmywarki