Wakacyjne spotkania

2009-06-22 16:40

Termin realizacji: wakacje 2009

Dofinansowanie: Gmina Miasta Radom i Mazowieckie Centrum Polityki Spolecznej

WAKACYJNE SPOTKANIA – to hasło tegorocznego wypoczynku wakacyjnego. Kolonię zorganizujemy w Turnie w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym Diecezji Radomskiej dla 50 dzieci.

Program kolonii przebiegać będzie pod hasłem WAKACYJNE SPOTKANIA i obejmować będzie:

1. Spotkania poznawczo – historyczne:
    - Wycieczka do Warszawy „Traktem Królewskim.”
    - Wycieczka do Parku Jurajskiego w Bałtowie – uczestniczenie w zajęciach warsztatowych
    - Spotkanie z dziećmi z Ukrainy
    - Nabycie umiejętności określania kierunków i posługiwania się kompasem

2. Spotkania ekologiczne:
    - Wycieczka do Królewskich Źródeł w Augustowie – zajęcia w Nadleśnictwie Kozienice
    - Wyprawa do leśniczówki, zapoznanie z pracą leśniczego
    - Przejażdżka bryczkami oraz zaprzęgami konnymi po lesie
    - Spotkanie z myśliwym – zapoznanie z jego pracą i ochroną zwierząt.

3. Spotkania prozdrowotne:
    - Dbałość o czystość i higienę osobistą oraz czystość zamieszkiwanych pomieszczeń
    - Omawianie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu wodnego, rowerów, zachowania podczas wycieczek, kąpieli, zabaw na terenie ośrodka, itp.

4. Spotkania rekreacyjne
    - Spływy kajakowe
    - Wycieczki rowerowe
    - Podchody
    - Zajęcia sportowe na terenie ośrodka spontaniczne i organizowane, np. olimpiada kolonijna, mecze piłkarskie oraz siatkarskie, zawody sprawnościowe, aerobic
    - Doskonalenie gry w „piłkarzyki”, tenis stołowy, jazdy na łyżworolkach, rowerach
    - Zajęcia rekreacyjne na pływalni w Mszczonowie, Kozienicach, Warce,
    - Seans filmowy w kinie trójwymiarowym w Warszawie.

5. Spotkania twórcze
    - Twórczość plastyczna z wykorzystaniem artykułów pochodzenia naturalnego – konkurs na totem grupy, wykonywanie dekoracji
    - Ćwiczenie oraz pokaz układów tanecznych

6. Spotkania integracyjne
    - Pasowanie na kolonistę
    - Biesiadowanie przy ognisku
    - Turnieje zabawowe: „Turniej Rodzin”, „Turniej Polska – Ukraina”
    - Mini playback show
    - Dyskoteki z zabawami

7. Spotkania profilaktyczne
Realizowany będzie również program profilaktyczny z zakresu profilaktyki alkoholowej z elementami socjoterapii pn.: „SPOTKANIA”. W każdej grupie zrealizowanych zostanie 8 spotkań. Tematyka zajęć dotyczyć będzie: profilaktyki zachowań agresywnych, przemocy,  demoralizacji, wpływu środków odurzających, a zwłaszcza alkoholu na budowanie relacji międzyosobowych.