Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych (...) ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

2012-04-26 15:17

Ternin realizacji: 25.04-31.10.2012

Dofinansowanie: Samorząd Województwa Mazowieckiego

umowa nr 105/181/12 z dnia 25.05.2012

Przedsięwzięcie będzie obejmowało dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych alkoholizmem i jego skutkami, dotkniętych problemem biedy, bezrobocia, przemocą czy niewydolnością wychowawczą. Zasięgiem swoim chcemy objąć zarówno beneficjentów z dzielnicy Glinice, w której jest usytuowana Świetlica  Socjoterapeutyczna Caritas jak również z innych dzielnic Radomia, którzy zgłaszają się do nas o pomoc i wsparcie. Grupą docelową przedsięwzięcia są dzieci i młodzież (ok.40-50) w wieku 6 – 18 lat