2012 Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem

2012-05-08 15:10

Termin realizacji: 01.07.2012-31.08.2012

Dofinansowanie: Gmina Miasta Radom

umowa nr ZS-II.526.38.2012 z dnia 26.06.2012

Uczestnikami koloni będzie 40 dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 15 roku życia z rodzin zagrożonych alkoholizmem wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wyjazd wakacyjny traktujemy jako kontynuację całorocznej działalności Świetlicy Caritas. Dlatego wezmą w nim udział przede wszystkim dzieci i młodzież uczęszczające do placówki, ale nie tylko. Program o charakterze socjoterapeutycznym adresujemy przede wszystkim do dzieci i młodzieży przeżywających w domach rodzinnych, a także w swoich środowiskach rówieśniczych zaburzone relacje międzyosobowe warunkowane różnorodnymi czynnikami, przede wszystkim jednak problemem alkoholowym rodziców i najbliższej społeczności.