2013 Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami

2013-07-09 10:24

Projekt pn. „Podróż Odkrywców”-„Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami” - wsparcie realizacji zadania.
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radom
Kwota dotacji: 25 000,00 zł
Nr umowy: ZS-II.526.61.2013 z dnia 28.06.2013
Termin realizacji: 1.07.2013-31.08.2013