Wychowankowie

Obecnie adresatami działań jest grupa ok. 60 dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat.

Liczba wychowanków uczestniczących w zajęciach na przestrzeni minionych lat wynosi ok. 470 osób. Większość z nich pochodzi z dzielnicy Glinice, ale są również dzieci dojeżdżające z Plant, Zamłynia, Idalina, Śródmieścia jak i z Marii Gajl.

Wychowankowie funkcjonują w dwóch wiekowych grupach wychowawczych